Hệ thống Giáo dục Anh

Hệ thống Giáo dục Anh

Giáo dục tại Anh là trách nhiệm của Bộ trưởng Giáo dục Vương quốc Liên hiệp, song quản lý thường ngày và tài trợ cho các trường công là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Giáo dục phổ thông ở Anh Cũng như ở những nơi ...
Tổng quan về Anh

Tổng quan về Anh

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland hay Vương quốc Liên hiệp Đại Anh và Bắc Ireland; thường gọi là Vương Quốc Anh hoặc Anh Quốc, là một quốc gia có chủ quyền tại châu Âu. Quốc gia này nằm tại ngoài khơi đại lục châu Âu, bao ...